Friday, April 24, 2009

Selamat datai ngagai Ruai YB

Selamat datai ngagai semua.

Ruai tu digaga aku alai ngumpul semua link Blog YB ke bisi ditemu, bai iya YB arui parti Perintah tauka parti Penyakal. Sekeda blog ke dikerindu aku bisi di simpan ba Ruai asal aku empu - Pala Tangga.

Semua link blog tu deka digumpul nitih ke Negeri sida, tu awakka ke nyamai kitai meda sebana tauka kenang sida YB. Laban setiap nengeri ngembuan enda sebaka penyarut, penanggul tauka penusah bukai.

Ukai semua YB ba Malaysia tu nemu ngaga Blog, mayuh agi ke ngasuh urang nyaga lalu mayuh agi ke apin bisi blog. Tang bisi sekeda sida endang selalu nyaga lalu ngintu Ruai diri empu.

Aram meh kitai sama maca kenang sida.

Nya aja.